Bli självförsörjande på el

Allt fler svenskar har insett fördelarna med att installera solceller på taket. Både elräkningen och miljön vinner på investeringen. Egna solpaneler innebär att du inte behöver oroa dig över om elpriset ändras. Hemmets driftkostnader blir lägre och du får klimatvänlig el för många år framåt i tiden.

Populärt att installera solceller

Förra året steg antalet solcellsanläggningar som var anslutna till elnätet med 19 000. Därmed blev antalet 44 000 totalt sett i hela landet. Majoriteten av den effekt som installerades under 2019 kom från anläggningar som låg under 20 kW, det vill säga från mindre solcellsanläggningar på exempelvis villatak. Mest installerad effekt går att hitta i kommunerna Uppsala, Göteborg och Linköping. Under 2019 hade varje kommun en installerad effekt som låg över 15 MW. Det är i storstäderna som mängden solceller ökar mest.

Skaffa egna solceller på taket

Om du själv vill installera en solcellsanläggning på ditt tak kan du söka ROT-avdrag för nio procent av kostnaden. Du kan också söka statligt solcellsstöd på 20 procent. Det kan finnas en fördel i att välja ROT-avdrag eftersom solcellsstödet möjligen kommer att fasas ut. För ytterligare kontroll över din elförbrukning kan du besöka Smarta hem där du bland annat kan köpa system med sensorer som gör det möjligt för dig att sänka och höja temperaturen som du önskar i ditt hem.

Via Energimyndigheten kan du söka investeringsstöd om du vill ha en energianläggning med solceller på taket. Du får ett engångsbelopp som kan täcka upp till 20 procent av kostnaden och du kan ansöka högst sex månader efter att installationen har börjat utföras. För den som driver företag är det viktigt att veta att ansökan måste komma in redan innan arbetet med installationen påbörjas. Det är riksdagen och regeringen som beslutar summan av pengar som fördelas ut till alla som söker stöd. Detta stöd kan endast delas ut medan det finns pengar kvar i potten.

Solcellernas funktion

När en anläggning har installerats träffar solens strålar solcellerna, och en elektrisk spänning uppstår mellan cellens fram- och baksida. Vanligast är solceller som består av kiselplattor med tunn tjocklek. När solljuset träffar cellen får kiselplattan en negativ laddning på sin framsida. En metalledning kopplas mellan fram- och baksidan, och ström bildas i form av likström. Detta kallas för en fotovoltaisk process. De kontakter och apparater vi använder har dock växelström, så strömmen behöver därför omvandlas så att likströmmen övergår till växelström. Detta sker med hjälp av en växelriktare. Energiproduktionen sker så länge det är ljust ute, och solpanelerna har ingen möjlighet att spara elen. Det går dock att koppla in batterier som lagrar den oanvända energin till ett senare tillfälle.