Fördelar och nackdelar med solkraft

Tekniken bakom solkraft har funnits sedan 1970-talet, men det är först på senare år som detta sätt att producera el har börjat omtalas och användas i större utsträckning. Det man måste fråga sig när solkraften expanderar allt mer är naturligtvis vilka fördelar och nackdelar den för med sig.

En nackdel med solkraft är att den, liksom vindkraft och vågkraft, är beroende av väder och vind. Under molniga perioder minskar därför produktionen, vilket gör att det är svårt att vara helt beroende av solkraft – man måste ofta komplettera med en annan form av energiproduktion. Av samma anledning är det bara värt att satsa på solkraft i större utsträckning i länder eller regioner med många soltimmar per år, till exempel södra Spanien, Kalifornien och delar av Japan. Detta eftersom det är kostsamt att installera solpaneler och upprätta solkraftverk, en kostnad som man bara får tillbaka om man kan producera en viss mängd kilowattimmar per år.Solar_Plant_kl

Den uppenbara fördelen med solkraft är naturligtvis att det är en förnybar form av energi som inte använder sig av fossila bränslen för att producera energi. Det skapas därför inga skadliga utsläpp när man producerar el med hjälp av solkraft. Den enda negativa påverkan på miljön som solkraft har är den relativt lilla mängd utsläpp som skapas när man producerar själva solpanelerna.

En annan fördel är att solenergi kan närproduceras så till den grad att det är hushållen som använder elen som producerar större delen av den. Redan idag går det nämligen att som privatperson installera solceller på taket till sin villa, och börja producera el som man använder i sitt eget hem. En annan fördel med detta är att man, under de perioder som solen lyser mycket och det produceras ett överskott, kan sälja detta överskott till elbolag, som sedan säljer elen vidare till sina konsumenter. På det sättet bidrar man till en renare elproduktion även för de som inte har egna solpaneler.

Vissa fördelar av solens strålning, som D-vitamin, kan man dock bara tillgodogöra sig genom att själv vistas i solen och suga upp solstrålarna. Därför är det bra att inte bara ha solceller hemma, utan också en bra uppsättning utemöbler, där man kan sitta länge och sola sig. Du hittar utemöbler för alla smaker på Byggmax.se.