Energimyndigheten

Energimyndigheten heter egentligen Statens energimyndighet. Det är en svensk myndighet som arbetar under Näringsdepartementet, och har som huvudsaklig uppgift att ställa om Sveriges energisystem mot att bli miljömässigt och ekonomiskt hållbart, till exempel genom att utöka vårt användande av förnybara energikällor som solkraft, vindkraft och vågkraft. Samtidigt måste de dock kontrollera att vårt samhälle har trygg energiförsörjning.

För att kunna skapa en hållbar energiförsörjning som också är ekonomiskt lönsam krävs mer forskning och utveckling av de existerande förnybara energikällorna. Än så länge är nämligen många av de mest miljövänliga alternativen, till exempel vågkraft, alldeles för dyra för att kunna användas kommersiellt. Därför arbetar Energimyndigheten också för att främja forskning, innovation, affärsutveckling, kommersialisering och marknadsintroduktion av ny teknik och nya tjänster inom energiområdet. Energimyndigheten har flera långsiktiga mål som styr deras verksamhet, däribland 20/20/20-målen som beslutades av Europaparlamentet, generationsmålen och miljökvalitetsmålen. Dessutom skapas varje år ett regleringsbrev från regeringen, där myndighetens uppdrag fastslås och där instruktioner för deras arbete finns.800px-Fortet_Eskilstuna

Trots att miljömedvetenheten framförallt har ökat drastiskt hos allmänheten under de senaste fem åren, bildades Energimyndigheten redan 1998. Det skedde genom att myndighetens verksamhet bröts ut ur Nätmyndigheten, som dittills varit ansvarig för det som idag ligger under Energimyndigheten. Ur Energimyndigheten har ytterligare en myndighet brutits ut i sin tur, nämligen Energimarknadsinspektionen. Energimarknadsinspektionen bildades 2008, och är en förvaltningsmyndighet med uppdrag att utöva tillsyn över energimarknaden, styra regelverket på marknaden och sköta tillståndsprövning på densamma.

Det är dock inte bara på myndighetsnivå som arbete pågår för att ställa om energisystemet för att bli mer hållbart – även privatpersoner och företag påverkar utvecklingen genom att medvetet välja el som kommer från så kallade ”gröna” energikällor, till exempel solkraft. Många företag idag anlitar energikonsulter för att få hjälp med att göra sin verksamhet så energieffektiv som möjligt. Om du arbetar som konsult, oavsett om det är energikonsult eller en annan form av konsult, skulle du med stor sannolikhet tycka att det vore skönt att slippa en del av det pappersarbete som följer med att driva ett eget företag. Det kan du också göra genom att låta Fakturino hjälpa dig med att sälja fakturor. På det sättet får du mer tid över till att hjälpa dina uppdragsgivare.