Termisk solkraft

Forskare söker idag ständigt efter nya sätt att producera el från förnybara energikällor, och de har på flera sätt lyckats. Idag kan vi få en större eller mindre del av vår el från källor som vågkraft, vattenkraft och vindkraft. En förnybar energikälla som slog igenom på 1970-talet var solkraft.Foto_aére_de_solnovas_y_torre_junio_2010

Solkraft kan omvandlas till el på två sätt. Man kan använda sig av den fotoelektriska effekten via så kallad fotovoltaik – det som gemene man känner igen som solceller. Solcellerna omvandlar ljus till el med hjälp av det fysikaliska fenomen som är känt som den fotovoltaiska eller fotoelektriska effekten. Man kan också omvandla solens energi till el med hjälp av termisk solkraft. Detta kallas på engelska för CSP, vilket står för Concentrated Solar Power. Och det är just det som denna teknik går ut på – att koncentrera solljuset. För att göra det använder man sig av stora linser eller speglar, ofta utspridda på ett stort fält, för att fånga upp mycket solljus. Speglarna eller linserna riktar solljuset till en koncentrerad punkt, till exempel ett torn, mitt i fältet. När ljuset träffar tornet omvandlas det till värme, som i sin tur driver en värmemaskin. Denna är vanligen en ångturbin. Värmemaskinen är kopplad till en elektrisk generator, och på det sättet kan man producera el.

Det finns både fördelar och nackdelar med termisk solkraft jämfört med att använda solceller. Denna typ av solkraft är mer känslig för moln som skymmer solen, eftersom produktionen sjunker mer än vad den gör när man använder solceller. Å andra sidan kan man med termisk solkraft fortsätta att producera el en liten stund efter att solen slutat lysa. Det beror på att kraftverken har en viss inbyggd termisk kapacitet. Trots det är termisk solkraft av förklarliga skäl vanligast i länder med många soltimmar per år, till exempel Spanien.

Om du vurmar för miljön, och gärna använder dig av solkraft, strävar du sannolikt efter att vara så grön som möjligt i alla aspekter av livet. Om du kör en dieselbil kan det då vara en bra idé att dieseloptimera den, för att minska dess bränsleförbrukning. Du kan få hjälp med dieseloptimering på dieselkraft.se.