Solens strålning

Solen som strålar ner på jorden är en förutsättning för allt liv på vår planet. Utan solen skulle växterna inte kunna producera syre, och temperaturen på jorden utan solens värme skulle inte tillåta förekomst av liv. Av den värmeenergi som solen strålar mot jorden reflekteras ungefär 30 procent bort från oss igen, och 70 procent absorberas. Denna värmeenergi använder vi människor inte bara för att överleva, utan också för att göra våra liv bättre, till exempel genom att omvandla solstrålarna till elektricitet med hjälp av solceller, och på andra sätt inom industri, transport och uppvärmning.The_Sun_by_the_Atmospheric_Imaging_Assembly_of_NASA's_Solar_Dynamics_Observatory_-_20100819

Solens strålar medför dock inte bara fördelar. Förutom ljus och värme strålar solen nämligen även ultraviolett strålning ner på jorden och på människorna här. Den ultravioletta strålningen kan i sin tur delas in i tre typer av UV-strålning: UVA-strålning, UVB-strålning och UVC-strålning. Den sistnämnda strålningen, UVC-strålningen, filtreras bort av ozonlagret, och har därför ingen påverkan på människor. UVA-strålning är den strålning vi vill komma åt när vi solar – det är den strålningen som tränger djupast ner i huden och gör pigmentet mörkare. På lång sikt har dock även denna strålning negativa effekter, eftersom den gör huden tjockare och åldrar den i förtid. Den farligaste av de tre UV-strålningarna är dock UVB-strålning, som kan orsaka hudcancer, malignt melanom. Det är UVB-strålningen som gör att vi bränner oss om vi vistas i solen för länge. Dessa brännskador skadar cellernas DNA, vilket kan leda till just hudcancer.

Det är därför viktigt att skydda sig ordentligt när man vistas i solen. Det är inte bara när man aktivt solar som man riskerar att bränna sig, eftersom solens strålar och UV-strålningen når fram även när man sitter i skuggan. Därför bör man smörja in sig regelbundet med en solkräm som har hög solskyddsfaktor (15 eller högre) och som skyddar mot både UVA- och UVB-strålning.

Vi svenskar är dåliga på att skydda oss mot solen, trots att vi solar mer än vad man gör i många andra länder. Det kanske har sin naturliga förklaring, eftersom många sannolikt känner sig svultna på solljus efter den långa, mörka vintern. Men man måste alltså komma ihåg att när man har köpt sina billiga utemöbler för att möta våren på uteplatsen också komplettera med ett ordentligt parasoll och en flaska med bra solkräm.