Solcellernas historia

Med tanke på att de endast nyligen har blivit vanligt förekommande, har solcellerna en förhållandevis lång historia. Den effekt som ligger till grund för deras funktion, den fotovoltaiska effekten, bevisades nämligen för första gången år 1839, av Edmond Becquerel, när han bara var 19 år gammal. Han konstruerade då även världens första fotovoltaiska cell – dock med så liten effekt att den inte kunde användas praktiskt. Den första användbara solcellen konstruerades inte förrän 1954. Uppfinnarna var Calvin Souther Fuller, Daryl Chapin och Gerald Pearson, och snart efter detta skulle solcellerna hamna i rampljuset, då de installerades på satelliten Vanguard I år 1958. Än idag används solceller på satelliter för att få tillgång till el.

Kommersiellt var solcellerna till en början så dyra att de endast användes på avlägsna platser som inte hade tillgång till elnätet, till exempel sommarstugor och fyrar (och satelliter). I takt med att priserna för solceller har sjunkit har dock allt fler villaägare börjat installera solceller på sina hus, som ett sätt att sänka sina elkostnader och producera hållbar el. Om du funderar på att investera i solceller till ditt hus, men du är osäker på om du har råd eller inte, kan det vara bra att läsa på om hur man budgeterar sin privatekonomi, liksom vilka möjligheter det finns när det kommer till att låna pengar. Du kan läsa mer här om allt som rör privatekonomi och lån.