Solens kraft

Solens har dyrkats världen över sedan urminnes tider, på goda grunder. Solen är det som skapar liv på jorden, ja i kombination med annat förstås. Den har genom historien tillbetts i olika religioner och ofta finns det även olika solgudar. Idag har man vördar man solen på andra sätt. Det är energin som solen skapar som människan nu har börjat försöka ta vara på. Detta genom så kallade solceller. Forskningen i detta område har de senaste decennierna gått fort framåt. För de som inte vet så fungerar solceller på så vis att de konverterar solenergi till energi som vi kan använda i vardagen.

En ö driven av solkraft

Nu har företaget Tesla meddelat att man har för avsikt att skapa Solkraft för en hel ö. Det är ön T’au i amerikanska Samoa där företaget nu har som mål att förse hela öns energi med hjälp av solceller. T’au har tidigare använt sig av dieselmotorer för att generera energi. Men det kommer nu alltså Tesla att ändra på. Företaget har även satt upp laddningsbara batterier som laddas med solkraft. Detta så att ön ska ha tillgång till energi även molniga dagar. Batterierna kan lagra upp energi som klarar av att driva hela ön i 3 dagar utan sol. Tesla har använt den senaste teknologin för att hjälpa ön, som nu kommer att kunna klara sig på ren el.

Kampen mot global uppvärming med förnybar energi

I dagens läge med global uppvärmning är det många som söker sig till förnybar energi. Man vill dra ner på användning av olja och diesel för att minska utsläppen. Solkraft är då ett av de allra bästa alternativen. Många företag erbjuder sina kunder att installera solceller på taken av hus eller byggnader. Då medföljer också tillhörande batteri som även lagrar energi. Även i bilar har det nu kommit solcellspaneler som monteras i taken för att driva elbilar som annars skulle behöva laddas via elkabel. Känner man att man vill byta från vanlig el till förnybar energi är det lätt och enkelt att göra, kontakta bara ditt elbolag för rådgivning.