Vad är egentligen solceller för något?

En solcell är en anordning som består av halvledare som fungerar som dioder och de är ofta tillverkade i kisel. När solens strålar träffar dioderna så uppstår en elektrisk ström. Varje lite solcell ger upphov till en ganska låg spänning och därför seriekopplas de i solpaneler. Ju fler solceller som seriekopplas desto högre strömstyrka och även de olika solpanelerna kan seriekopplas med varandra för att ytterligare öka strömstyrkan.

 

Två sorters solpaneler
Det finns två olika sorters solceller; kristallina solceller och tunnfilmssolceller. Kristallina är vanligast eftersom de är mer effektiva än tunnfilmssolceller. De kristallina solcellerna består av kisel. En solcell är en sorts fotodiod. Ingenting händer i en solcell så länge det är mörkt, men när solljus träffar den ger fotonerna i solljuset energi till elektronerna i solcellen. Det gör i sin tur att de blir laddade och kan börja alstra elektricitet. Därför kan man säga att ju soligare det är desto bättre fungerar de. För den som istället vill skydda sig mot solstrålarna är persienner  en bra produkt. Tidigare var solceller ett väldigt dyrt alternativ och de användes primärt på otillgängliga platser som var svåra att nå med det vanliga elnätet, exempelvis sommarstugor och fyrar. I takt med att tekniken utvecklades och efterfrågan ökade till följd av ett större miljöintresse så har priset för solenergi sjunkit avsevärt. Användandet av solceller är idag stort och ökar hela tiden.

 

Solceller i Sverige
I Sverige har marknaden för solceller sakta, men säkert vuxit sig allt starkare. Det finns många olika användningsområden för solceller och de passar ofta bra som alternativ till batterier. Exempel på vanliga användningsområden är surfplattor, bärbara datorer och mobiltelefoner. Allt fler privata hushåll väljer också att installera solceller som ett komplement till sin energiförsörjning. Det har blivit allt mer populärt och det är ofta en ekonomiskt fördelaktig lösning. Därtill är det möjligt att söka rotavdrag för själva installationen. Regeringen har även avsatt 210 miljoner kronor som under perioden 2013-1016 ska användas för att påskynda och uppmuntra övergången till mer hållbara energisystem såsom solpaneler. Redan i början av 2014 var dock merparten av summan redan spenderad. I januari fanns bara 59 miljoner kronor kvar samtidigt som det hade ackumulerats en kö på över 3 000 ansökningar. Dessa ansökningar skulle sammantaget motsvara en summa på över 200 miljoner kronor.

Vad är egentligen solceller för något 2