Solcellens historia

Den som först upptäckte den fotovoltaiska effekten var den franska fysikern Edmond Becquerel. När han var bara nitton år byggde han världens första fotovoltaiska cell i sin pappas laboratorium, år 1839. Flera decennier senare beskrev Willoughby Smith hur ljus och elektricitet samspelar i ett nummer av tidskriften Nature år 1873. Många vetenskapsmän experimenterade med ljus och energi och år 1905 förklarade Albert Einstein mekanismerna bakom det som brukar kallas för den fotoelektriska effekten. Den första praktiskt fungerande solcellen demonstrerades den 25 april år 1954 vid Bell Laboratories. Männen som uppfunnit och skapat denna solcell hette Daryl Chapin, Calvin Souther Fuller och Gerald Pearson.

 

Solceller i rymden
År 1958 började man använda solceller bland annat i satelliter. Genom att använda solceller på satellitens utsida kunde tiden som de tillbringar i rymden förlängas avsevärt. Nästa år började man konstruera satelliter med ringformade solceller på sidorna, något som kom att bli en väldigt effektiv och sedermera också väldigt vanlig konstruktion. Under decennierna som följde gjorde forskningen stora framsteg och solcellerna utvecklades och förfinades allt mer. Under en lång tid var det dock framför allt i rymden som de användes. Det höll priset på solceller på en hög nivå, eftersom det i rymdsammanhang endast fungerade med den allra högsta standarden. Det innebar att det saknades incitament till att utveckla billigare varianter. Det var först när solceller började användas i andra, mer jordnära sammanhang, som forskningen på enklare versioner tog fart och priserna sakta men säkert började sjunka.

 

Elliot Berman pressar priset
Elliot Berman hette en man som spelade en avgörande roll i solcellens historia. År 1969 började han investera i organiska solceller, då han och hans team förutsåg att priset på vanlig el skulle komma att gå upp över tid. Berman och hans team arbetade intensivt med att förenkla och förnya tillverkningen av solceller för att på så sätt sänka kostnaderna och göra produkten tillgänglig för en bredare marknad. Bermans företag började bland annat köpa upp överblivet silikon från andra företag för en spottstyver och lyckades på så sätt pressa priserna. Genom att på bara några år halvera konsumentpriset på solceller så revolutionerade Elliot Berman och hans team marknaden för solenergi.

Solcellens historia 1